Może boisz się przyjść do Niego. Może myślisz, że Tobie nie wolno, nie po tylu błędach życiowych.

Może stoisz z daleka kiedy inni przyjmują Pana w Komunii Świętej i nie śmiesz podnieść oczu…

Może nie chcesz już nawet o tym myśleć, sądzisz, że dla Ciebie nie ma miejsca w sercu Świętego Boga.

A co jeśli Ci powiem, że się mylisz?

Co jeśli Bóg czeka na Ciebie i nigdy nie przestał?

Co jeśli kochał Cię przez cały ten czas, gdy błąkałeś się po bezdrożach?

Nie przekreślił. Nie osądził. Szlachetny w nieszlachetnym świecie.

Mówi dziś do Ciebie:

„ Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do Mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedziećsłowa przebaczenia i obsypać cię swymi łaskami. O, jak droga Mi jest dusza twoja. Zapisałem cięna rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w sercu Moim.”  (Dzienniczek, 1485)

On chce Ciebie. Czy słyszysz?

Przekreślił Twój grzech jednym znakiem krzyża.

Teraz nic już „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 8,39)

Teraz chce na Ciebie wylewać łaskę i miłość. Dla Ciebie ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Za pośrednictwem Św. Faustyny Pan woła:

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płynąłaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje”.(Dzienniczek, 699)

Czy wiesz? Czy rozumiesz? Możesz zacząć od nowa na pięknej, czystej, białej kartce?

Nowa szansa.

Nowy początek.

Zmazane winy.

Skreślony dług.

Wolny i szczęśliwy tym szczęściem, które może dać Ci tylko Bóg.