1. W czwartek – 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zapraszamy na Msze św. o godz. 6:30, 8:00, 9:30 i 18:00. Jest to również Dzień Świętości Życia, w tym dniu podejmujemy duchową adopcję dziecka poczętego.
  2. Odwiedziny chorych w ich domach z posługą sakramentalną w sobotę 27 marca od godz. 8:00. Adresy chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
  3. Za tydzień 28 marca – Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na wszystkich Mszach św., na początku liturgii.
  4. Zachęcamy do nabywania paschałków na stół wielkanocny, w pomieszczeniach Caritas na końcu kościoła. Przy ołtarzu można wziąć do domu torebki Samarytanki, które po napełnieniu produktami dla najbiedniejszych, przynosimy do kościoła.
  5. Zachęcamy do nabywania marcowego numeru czasopisma „drogi MIŁOSIERDZIA”, gdzie przeczytamy o modlitwie, poście i jałmużnie.
  6. Wszystkich uczestników liturgii prosimy o dokładne zasłanianie ust i nosa oraz o zachowanie odległości.