Akt zawierzenia Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jadwigi Królowej

w Białymstoku św. Józefowi (19 marca 2021)

Boże Ojcze naszych przodków, Piastów, Jagiellonów i św. JadwigiKrólowej! W Roku św. Józefa (dzisiaj w dniu Jego Uroczystości), przyjmujemy polecenie: „idźcie do Józefai, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55).Pragniemy uczynić je programem naszego życia i wypełniać wszystko, co powie nam św. Józef.

Św. Józefie, Opiekunie Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana Nowego Przymierza, Tobie zawierzamy kapłanów posługujących w naszej parafii, otocz ich swoją opieką,daj im mądrość, miłość, światło Ducha Świętego, aby głosili autentyczne słowo Boże, przemawiali swoją postawą i obecnością, z szacunkiem sprawowali sakramenty święte, służyli ludowi Bożemu. I tak wypełniali polecenie: „idźcie do Józefai, co on wam powie, czyńcie”.

Św. Józefie, Głowo Świętej Rodziny, weź w swą opiekę rodziny naszej parafii, naucz je żyć w bliskości Jezusa i Maryi w swoim domu na co dzień, troszczyć się o swoje potomstwo, otwierać się na dar nowego życia. Św. Józefie, Ty byłeś cieniem Ojca niebieskiego nad Jego Synem Jezusem Chrystusem, uproś u Boga łaskę odkrywania na nowo daru ojcostwa wszystkim ojcom z naszej parafii, pomóż imtrwać w wierności, mądrości i roztropności,wwspólnym wychowaniu swoich synów i córek.Św. Józefiewybranyprzez Maryję, pomagaj ojcom naszych rodzin w okazywaniu miłości żonom i matkom ich dzieci. Św. Józefie, Maryja zawierzyła Ci siebie i opiekę nad SynemBoga Najwyższego, weź w opiekę wszystkie matki naszej parafii, pomagaj im trwać w wierności, okazywać miłość swoim mężom i dzieciom w cierpliwym wypełnianiu ich obowiązków, w ciszy i pokorze, jaka panowała w Nazarecie. Spraw niech atmosfery Nazaretu doświadczają ludzie starsi, dziadkowie i babcie.

Św. Józefie, Maryja nazwała cię ojcem Jezusa, kiedy jako dwunastoletni chłopiec zagubił się w świątyni, okaż się ojcem dla wszystkich młodych, nie tylko wtedy, gdy się gubią, ale zawsze w zwyczajnej szarej codzienności, zwłaszcza w czasie odkrywania ich powołania i w trudnych momentach realizowania go w życiu.

Św. Józefie Rzemieślniku, Ty z pracy rąk własnych utrzymywałeś Świętą Rodzinę! Tobie zawierzamy cały świat pracy, wszystkich pracodawców i pracowników. Pomóż im odkrywać znaczenie pracy w dziele zbawiania z Jezusem, wartość pracownika i znaczenie pracodawcy, aby potrafili okazywać sobie wzajemny szacunek, wdzięczność i zrozumienie. Bądź wsparciem dla bezrobotnych, pomóż im przetrwać ten najtrudniejszy okres w ich życiu, wykorzystać czas bez pracy na własną przemianę i znaleźć odpowiednią pracę, umożliwiającą im realizację samych siebie i odpowiednią zapłatę.

Św. Józefie, przybrany ojcze Jezusa Chrystusa, Założyciela Kościoła, my mieszkańcy Słonecznego Stoku i Zielonych Wzgórz, wierni kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Białymstoku, dzisiaj przyjmujemy polecenie: „idźcie do Józefa!”Chcemy dokładnie „wypełnić wszystko, cokolwiek nam powiesz”. Prosimy Cię: bądź naszym opiekunem, przewodnikiem wśród zamętów świata i wszystkich niebezpieczeństw jakie spotkamy w naszym życiu idoprowadź nas do Kościoła chwalebnego w niebie.

Amen.