Kancelaria parafialna czynna
Pon. – Pt od 8.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 17.45 
w niedziele i uroczystości nieczynna

1 – 3 maja: kancelaria nieczynna


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

1. Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.
 • chrzty są udzielane w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12:30

2. Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania

3. 1-sza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.

4. Małżeństwo

 • aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • data pierwszej Komunii Św.
 • ostatnie świadectwo uczestniczenia na katechezy przedmałżeńskie
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu.

5. Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)