TRASA: BIAŁYSTOK – GRODNO – STARE WASILISZKI – LIDA – TROKIELE – NOWOGRÓDEK – ZAOSIE – BARANOWICZE – MIR – NIEŚWIEŻ – MIŃSK – KUROPATY – ŁOGISZYN – PIŃSK – JANÓW POLESKI – BIAŁYSTOK

1 DZIEŃ – 26.09.2018r.  godz. 6.30 Msza św. w kościele św. Jadwigi, 7.00 – wyjazd z Białegostoku na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd doGRODNA. Zwiedzanie GRODNA – katedra grodzieńska pw. Św. Franciszka Ksawerego, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Sióstr Brygidekbernardyński kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie, Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, stary i nowy zamek Stefana Batorego, stary polski cmentarz katolicki z grobami obrońców Grodna z 1939 r oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 – 1921, pomnik katyński, inne zabytki miasta. STARE WASILISZKI – Muzeum rodzinne Czesława Niemena, zabytkowy neogotycki kościół pw. Apostołów św. Piotra i Pawła. Przejazd do LIDY, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ – 27.09.2018r. Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie LIDY – zamek Gedymina, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. TROKIELE – Sanktuarium Matki Boskiej Trokielskiej – Msza św. przed obrazem słynącym łaskami, przywiezionym z Wilna już 1595 r. Obraz jest jednym z najbardziej kunsztownych wizerunków Matki Bożej Śnieżnej na Białorusi. Przejazd do NOWOGRÓDKA, zwiedzanie dworku w którym mieści się muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół pw. Św. Michała, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego (w tym kościele miał miejsce ślub króla Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską oraz chrzest Adama Mickiewicza. Miejsce rozstrzelania 11 Sióstr Nazaretanek pod Nowogródkiem które zginęły męczeńsko w zamian za darowanie życia 120 mieszkańców Nowogródka. W 2000 roku Siostry Nazaretanki zostały beatyfikowane przez Papieża Jana Pawła II.  ZAOSIE – zwiedzanie dworku rodzinnego Adama Mickiewicza. Zakwaterowanie w hotelu w BARANOWICZACH, obiadokolacja, nocleg

3 DZIEŃ – 28.09.2018r. Śniadanie, przejazd do MIŃSKA, zwiedzanie z przewodnikiem – Prospekt Niezależności, Biblioteka Narodowa, Ratusz, sobór katedralny, Troickie Przedmieście, „Wyspa łez”, kościół pw. św. Szymona i Heleny – Msza Święta, Dom rodzinny Melchiora Wańkowicza, inne zabytki miasta. KUROPATY POD MIŃSKIEM – miejsce kaźni w latach 30- i 40-tych tysięcy obywateli byłego ZSRR i przedwojennej Polski, zapalenie zniczy.  Czas wolny w Mińsku. Powrót do BARANOWICZ,obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – 29.09.2018r. Śniadanie, wykwaterowanie. Msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w BARANOWICZACH. MIR – zespół zamkowo-pałacowy z najlepiej zachowanym zamkiem na całej Białorusi, wpisanym na listę UNESCO, zwiedzanie zabytkowej zabudowy rynku, kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja. przejazd do miejscowości NIEŚWIEŻ, zwiedzanie zespołu-pałacowo parkowego, dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisaną na światową listę dziedzictwa UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej, brama Słucka, Ratusz. Przejazd do ŁOGISZYNA w pobliżu PIŃSKA, Zwiedzanie kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła z cudownym obrazem M.B. Łogiszyńskiej – Królowej Polesia; obiadokolacja i nocleg w hotelu w PIŃSKU.

5 DZIEŃ – 30.09.2018r. Śniadanie, wykwaterowanie, Msza św. w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w PIŃSKU, zwiedzanie PIŃSKA –  w programie m.in. Rynek z Katedrą, Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kollegium Jezuitów, zwiedzanie JANOWA (dawniej Janów Poleski), miasta ściśle związanego z postacią Napoleona Ordy, artysty dzięki którego szkicom odbudowano wiele białoruskich zabytków. W JANOWIE 16 maja 1657 poniósł męczeńską śmierć z rąk Kozaków Andrzej Bobola. Wizyta w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Obiad. Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy białorusko – polskiej przez przejście graniczne Pieszczatka – Połowce, Powrót do Białegostoku w późnych godzinach wieczornych.

Zapisy u ks. Czesława Walentowicza w parafii św. Jadwigi Królowej: w niedziele w zakrystii, w czwartki i piątki w kancelarii parafialnej,

tel. 607 557 224.  

Świadczenia: przejazd autokarem klasy LUX, 4 noclegi ze śniadaniami, 4 obiadokolacje, obiad, opieka pilota ze znajomością trasy i jęz. rosyjskiego, koszt wiz i obsługi wizowej, usługi przewodników terenowych w jęz. polskim – 5 dni, organizacji Mszy Św., opłaty parkingowe i drogowe, utrzymanie pilota i kierowcy.

Konieczny jest paszport ważny min. 3 miesiące po powrocie.

Cena: 1.080,00 PLN/os. przy grupie min. 45 osób płacących

Na bilety wstępu i przewodników należy mieć ze sobą – ok. 50 rubli białorus.

Na śniadanie pierwszego dnia i posiłki w środku następnych dni zabieramy ze sobą własny prowiant i napoje.