Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary  i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca. Nasze zadania to codzienne rozważanie Słowa Bożego, cotygodniowe spotkania formacyjne, kursy i rekolekcje wyjazdowe.

Pasterzem naszej wspólnoty jest ks. Tomasz Rogowski.

     Spotykamy się w każdy poniedziałek na Mszy Świętej o godzinie 18.00, następnie  spotkanie formacyjne w dolnym kościele.

Masz pytania lub spostrzeżenia napisz:

przyjacielejadwigabialystok@gmail.com